اخبار

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو استان همدان؛ احتظاظی  رئیس سازمان لیگ استان همدان گفت : در سال ۱۴۰۲ قویتر از سال قبل  جلو خواهیم  رفت . 

پیشرفت  در تکواندو حاصل  وحدت  کلمه بین  همه  مربیان  تکواندو استان  همدان است .

احتظاظی  ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ به عنوان رئیس سازمان لیگ استان همدان انتخاب شد . 

دیبافر دبیر سازمان لیگ افزود: با  تکیه   بر توان  داخلی  و راه اندازی  سیستم  هوشمند ثبت نام   از اعتراض ها  و مشکلات  مربوط  بدان کاسته ایم .

هیچ کاری موفق  نمیشود  مگر با همدلی و همفکری مربیان عزیز تکواندو استان همدان. 

در لیگ اگر دستاوردی وجود دارد بخاطر یاری این مربیان عزیز است .